سیستم های نقطه زن

برای کاووش در مناطق محدود و یا محیط های بسته استفاده می شود به طور کلی با تصویر یا صوت کار می کنند.

دستگاهای فلزیاب تصویری برای کاووش در عمق بالا استفاده می شوند و با امواج MAGNET یا GPR کار می کنند و فاقد تفکیک فلزات می باشند و توسط نرم افزار سه بعدی تصویر اهداف را به صورت گرافیکی روی لپ تاپ یا تبلت ارائه می دهد.